Wpływ odżywiania na gojenie się oparzeń

Oparzenie to uszkodzenie tkanek poprzez działanie wysokiej temperatury (wrzątek, płomienie), działanie elektryczne (prąd) oraz działanie związków chemicznych (kwasy, zasady). Zmiany termiczne powodują utratę płynów a więc i różne powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz nerek. Główną odpowiedzią na poparzenie jest hiperkatabolizm ze znacznego stopnia zniszczeniem mięśni. Wsparcie żywieniowe jest...