Reklamy a otyłość

Warto podkreślić, że liczba osób otyłych wzrasta, niepokojącym faktem jest iż dotyczy to przede wszystkim dzieci i młodzieży. Winne temu są m.in. reklamy skierowane do najmłodszych a więc specjalne programy telewizyjne, filmy video, gry komputerowe i specjalne strony internetowe.

Dzieci spędzają coraz więcej czasu, korzystając z różnych rodzajów mediów niż bawiąc się na podwórku ze znajomymi.

Dzieci przejmują z reklam różne sformułowania, które lubią powtarzać. To właśnie ta grupa odbiorców jest narażona na wprowadzanie w błąd przez reklamy. Twórcy reklam z pełną świadomością wykorzystują kolorowe obrazy, prostą muzykę, łatwe do zapamiętania piosenki i wiele innych.

Największym źródłem informacji jest dla dziecka telewizja. W Polsce oglądanie telewizji przez najmłodszych to nawet 4 godziny dziennie.
Również szkoły i przedszkola są miejscami, w których można znaleźć powierzchnie reklamowe dotyczące produktów spożywczych. 
Dodatkowo koncerny spożywcze przygotowują dla szkół różne materiały z logo produktu np.: zeszyty, lektury, materiały biurowe.
W sklepikach szkolnych można znaleźć produkty wysokotłuszczowe i wysokokaloryczne. 
Internet to źródło coraz bardziej popularne wśród dzieci a każdy koncern promujący niezdrowe produkty ma swoje strony internetowe, na których można znaleźć atrakcyjne dla dzieci gry, puzzle, e-kartki i konkursy.

BADANIA:

  1. Dietz i Gortmaker wykazali, że ok 29% przypadków otyłości można by zapobiec, gdyby skrócić czas oglądania telewizji przez dzieci.
  2. Hancox i wsp. Wykazali dodatnią korelację między oglądaniem telewizji a słabą kondycją fizyczną, występowaniem otyłości oraz podwyższonym stężeniem cholesterolu w wieku dorosłym..
  3. Mathenson i wsp. Wskazują że znaczny procent spożywanych posiłków odbywa się w czasie oglądania telewizji oraz w weekendy.
  4. W badaniu Goldberga i wsp. pokazywano dzieciom w wieku 5-6 lat reklamy słodyczy i zdrowych produktów śniadaniowych. Dzieci, które oglądały reklamy słodyczy wybierały produkty wysokokaloryczne a dzieci oglądające reklamy produktów śniadaniowych wybierały właśnie te.
  5. Kraak i Pelletier stwierdzili, że oddziaływania rówieśników i nawyki rodziców mają większy wpływ na wybory konsumenckie dziecka aniżeli reklama.

Prewencja:
W Dani, Norwegii, Szwecji i Finlandii zakazano reklam kierowanych do dzieci poniżej 12 r.ż. Zabroniono również przerywania programów skierowanych do dzieci takimi reklamami.
W Polsce ograniczenia ustawowe dotyczą wyłącznie zasad kierowania reklam do nieletnich – nie uregulowano dotychczas czasu i sposobu nadawania reklam.