Niedokrwistość

Niedokrwistość popularnie zwana anemią jest to stan chorobowy, w którym obserwuje się zmniejszone stężenie hemoglobiny (Hb), wartość hematokrytu (Ht) oraz zwiększoną/zmniejszoną objętość krwinek czerwonych (MCV).

Niedokrwistość stwierdza się gdy stężenie Hb jest niższe niż 11g/dl.

  1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza (mikrocytarna)

Przyczynami tej niedokrwistości może być:
niedostateczna podaż żelaza w diecie, niewłaściwe wchłanianie żelaza, zwiększone zapotrzebowanie na żelazo (np. podczas ciąży), nadmierna utrata żelaza z krwią.

Rozwój dolegliwości jest wynikiem zmniejszenia się dostępności tlenu do tkanek. Najbardziej wrażliwy jest mózg – występują bóle głowy, zaburzenia pamięci, szybkie męczenie, osłabienie. Niedobór żelaza wpływa niekorzystnie na śluzówkę przewodu pokarmowego utrudniając połykanie. Dodatkowo można zaobserwować łaknienie np. na wapno, tynk czy też ziemię. Dodatkowe objawy tego typu niedokrwistości to owrzodzenia, wypadanie włosów, paznokcie o kształcie łyżeczkowatym, bladość skóry.
U małych dzieci niedobór żelaza może zakłócać prawidłowy wzrost oraz rozwój.

W badaniu laboratoryjnym erytrocyty mają zmniejszoną objętość (krwinki mikrocytarne), obniżone jest stężenie żelaza w osoczu a zdolność wiązania żelaza (TiBC) jest podwyższona.

Oprócz leczenia farmakologicznego ważne jest leczenie żywieniowe polegające na dostarczeniu z dietą odpowiedniej ilości żelaza głównie z produktów mięsnych.

  1. Niedokrwistość megaloblastyczna (wynikająca z nieprawidłowej syntezy DNA)

Przyczynami są:

  1. Niedobór kwasu foliowego wskutek nieprawidłowej diety, zaburzeń wchłaniania, nadmiernej utraty z moczem, zaburzeń metabolicznych. W badaniu obserwuje się wzrost objętości krwinek (makrocyty, megaloblasty), duże granulocyty, obniżona wartość hemoglobiny.

Oprócz podawania preparatów z kwasem foliowym, warto pamiętać o jego naturalnych źródłach czyli głównie zielonych warzywach liściastych.

  1. Niedobór witaminy B12 wskutek nieprawidłowej diety, zaburzeń funkcji żołądka, zaburzeń wchłaniania, nieprawidłowej mikrobioty jelitowej, zaburzeń metabolicznych.

W badaniach laboratoryjnych dochodzi do zaburzeń dojrzewania erytroblastów w szpiku kostnym i powstawania megaloblastów zamiast prawidłowych erytrocytów.

Objawia się osłabieniem, zapaleniem języka, niedowładem kończyn i innymi objawami pochodzącymi z układu nerwowego.

Leczenie obejmuje domięśniowe podawanie witaminy B12 oraz oczywiście uzupełnianie diety w tę witaminę a więc zwiększone spożycie mięsa.