Grzyby

Grzyb składa się z dwóch podstawowych części: grzybni rozwijającej się w ściółce leśnej oraz owocnika, którego kształt jest charakterystyczny dla danego gatunku. W Polsce dopuszczono 42 gatunki grzybów jadalnych! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2002r. Do najbardziej rozpowszechnionych zalicza się m.in. Borowika szlachetnego – jest to najcenniejszy gatunek, charakteryzujący...