Otyłość u dzieci

Żywienie dziecka ma znaczący wpływ na jego późniejszy rozwój i dodatkowo kształtuje nawyki żywieniowe, które nie zawsze są zdrowe. Organizm dziecka wymaga odpowiednich ilości energii i składników odżywczych do prawidłowego rozwoju. 

Niewłaściwa dieta, duża masa urodzeniowa, szybkie przyrosty masy ciała stanowią czynnik ryzyka otyłości!

Z przeprowadzonych badań wynika, że:

  1. Dzieci z nadmierną masą ciała to głównie dzieci, które urodziły się z masą powyżej 4000g.
  2. Dzieci z nadmierną masą ciała to również dzieci ze wsi, których rodzice legitymowali się niższym wykształceniem. (pkt. 1 i 2 nie są jednak istotne statystycznie)
  3. Dzieci z nadmierną masą ciała istotnie wcześniej otrzymywały inne posiłki niż mleko modyfikowane w tym produkt glutenowe.
  4. U dzieci stwierdzono w diecie nadmiar białka, witaminy A, witaminy C i witamin z grupy B niż określają to normy żywieniowe. Jednocześnie zaobserwowano niedobór wapnia, witaminy D i błonnika.
  5. Urodzeniowa masa ciała <2000g i >4000g może stanowić czynnik ryzyka otyłości.
  6. Przekarmianie jak i niedożywienie dziecka prowadzi do późniejszych niekontrolowanych przyrostów masy ciała.
  7. Nadmiar białka, tłuszczu i sacharozy w diecie dodatnio koreluje z wyższym BMI.
  8. Dzieci z nadmierną masą ciała w porównaniu do dzieci z prawidłową masą ciała częściej były żywione dietą stołu rodzinnego – częściej otrzymywały słodkie przekąski między posiłkami.
  9. Większość pediatrów uważa, że nadmierna masa ciała u dzieci wynika z nieprawidłowej postawy rodziców i dziadków w stosunku do żywienia dziecka.

„Dlaczego leczenie otyłości u małych dzieci jest problemem?”, H. Weker, M. Barańska, A. Riahi, H. Dyląg, M. Strucińska, M. Więch, P. Kurpińska, W. Klemarczyk, G. Rowicka, Probl. Hig. Epidemio. 2012, 93(4):848-853