Karta ryzyka SCORE

SCORESystematic Coronary Risk – Pozwala oszacować dziesięcioletnie ryzyko zgonów z powodu chorób sercowo naczyniowych CVD (Cardiovascular diseases) na podstawie palenia papierosów oraz cholesterolu całkowitego.

Czynniki ryzyka chorób sercowo naczyniowych dzielimy na modyfikowalne (papierosy, alkohol, dieta, stres, aktywność fizyczna, otyłość) oraz niemodyfikowalne (wiek, płeć męska, predyspozycje do wystąpienia CVD w rodzinie)

Jak posługiwać się tabelą?
Należy znaleźć tabelę odpowiednią dla płci, wieku, palenia tytoniu a następnie w jej obrębie pole, które odpowiada poziomowi cholesterolu oraz ciśnieniu krwi.

Wszystkie osoby u których ryzyko SCORE wynosi >5% powinny zmienić swój styl życia poprzez wprowadzenie odpowiedniej diety oraz aktywności fizycznej.

Ryzyko może być większe u osób starszych, z niskim poziomem dobrego cholesterolu HDL, otyłych, bez podejmowania aktywności fizycznej, z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób sercowo naczyniowych.

Kilka metod na obniżenie ryzyka SCORE:

  • Obniżenie spożycia tłuszczów nasyconych i cholesterolu, wzrost spożycia tłuszczów nienasyconych
  • Zwiększenie spożycia błonnika pokarmowego
  • Niepalenie papierosów
  • Normalizacja masy ciała
  • Aktywność fizyczna
  • Ograniczenie spożycia soli kuchennej