Żywienie w chorobach nowotworowych

Nowotwór jest to nieprawidłowy rozrost tkanki. Nieprawidłowe komórki nowotworowe z czasem, mogą dawać przerzuty (poprzez ich przenoszenie się przez naczynia krwionośne i limfatyczne). Są różne metody leczenia: radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia oraz zabiegi chirurgiczne. Przyczynami powstawania nowotworów mogą być: czynniki genetyczne, promieniowanie, metale ciężkie, dymy fabryczne, alkohol, papierosy, stres ale także...