Żywność liofilizowana

Liofilizacja to inaczej suszenie sublimacyjne (sublimacja = przejście substancji ze stanu stałego w parę). Proces ten przebiega w temperaturze poniżej 0° przy obniżonym ciśnieniu. Parowanie następuję z kryształków lody a otrzymany susz zawiera jedynie 1-2% wody! Uzyskiwane w ten sposób produkty charakteryzują się naturalnym aromatem i smakiem oraz niezmienioną w...