Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) jest to nieswoiste, rozlane zapalenie błony śluzowej odbytnicy lub okrężnicy i odbytnicy, które prowadzi do powstania owrzodzeń. Krwawiące ubytki dotyczą błony śluzowej jelita ale także błony podśluzowej a czasem i mięśniowej. W tej chorobie występują okresy remisji oraz zaostrzeń (przyczyną, których mogą być stres, zmiany...

Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT)

PZT polega na stopniowym niszczeniu trzustki i zaniku aktywnej tkanki gruczołowej. Następuje upośledzenie czynności wewnątrzwydzielniczej jak i zewnątrzwydzielniczej. Przebieg choroby jest powolny i trwa latami doprowadzając do niewydolności trzustki, a co za tym idzie do zaburzenia trawienia i wchłaniania. Jest to schorzenie trwałe, postępujące, w którym sprawność wydzielnicza narządu nigdy...