Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) jest to nieswoiste, rozlane zapalenie błony śluzowej odbytnicy lub okrężnicy i odbytnicy, które prowadzi do powstania owrzodzeń. Krwawiące ubytki dotyczą błony śluzowej jelita ale także błony podśluzowej a czasem i mięśniowej. W tej chorobie występują okresy remisji oraz zaostrzeń (przyczyną, których mogą być stres, zmiany w sposobie żywienia czy też zakażenia jelitowe)

Przyczyny WZJG:

  • Uwarunkowania genetyczne
  • Wpływy środowiskowe (urazy, stres)
  • E. Coli
  • Podłoże immunologiczne

Rozpoznanie WZJG:
Podobnie jak w chorobie L-C przeprowadza się: kolonoskopię, badania laboratoryjne krwi, USG, TK.

Objawy WZJG:
Objawy mogą być ogólne (gorączka, spadek masy ciała), jelitowe (krwawienie z odbytnicy, biegunki, zaparcia, bóle brzucha) oraz pozajelitowe (zapalenie stawów, niedokrwistość, zmiany wątrobowe, płucne, nerkowe i inne).

Różnice między WZJG a L-C:

WZJG: częste krwawienia z odbytnicy, słaby ból brzucha, rzadko wyczuwalny guz brzucha, rzadkie powstawanie przetok, zajęcie odbytnicy, występujące polipy, perforacja jelitL-C: rzadko występuje krwawienie, silny ból brzucha, często wyczuwalny guz brzucha, częste powstawanie przetok, często występujące zmiany około odbytnicze, zwężenie jelita
Różnice między wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz chorobą Leśniowskiego-Crohna

Oczywiście są to ogólne różnice, natomiast u każdego pacjenta powyższe objawy mogą się różnić częstością występowania.

W obu tych jednostkach chorobowych obowiązują podobne zasady dietetyczne, które powinny być dopasowane indywidualnie do pacjenta.