Interakcje leków z żywnością

Krótki tekst o interakcji leków z żywnością zaczerpnięty ze strony internetowej Instytutu Żywności i Żywienia www.izz.waw.pl

Wykazano, że wiele powikłań leczenia środkami farmaceutycznymi jest związana z niekorzystnym działaniem żywienia na metabolizm, wchłanianie oraz wydalanie leków.
Powikłania mogą nawet doprowadzić do zaburzeń rytmu serca, pogorszenia skuteczności leczenia, wydłużenia czasu hospitalizacji a w skrajnych przypadkach śmierci.

Składniki diety jak:
białka, tłuszcze, węglowodany, kofeina, składniki mineralne, błonnik mogą modyfikować działanie leku.

Wiele leków przyjmowanych przewlekle możne pogarszać wchłanianie i trawienie prowadząc tym samym do pogorszenia stanu odżywienia u pacjenta.

Jeśli przyjmujecie jakieś preparaty farmaceutyczne – weźcie ulotkę i sprawdźcie składniki czynne leku, zobaczcie następnie jaki wpływ mają składniki odżywcze na ten składnik. Najprościej będzie zapoznać się z tymi informacjami w internecie. Ja podam jedynie kilka przykładów bazując na artykule z IŻŻ.

 1. Wpływ składników żywności na zmniejszenie wchłaniania leku:
  błonnik pokarmowy – leki antydepresyjne, naparstnica
  wapń – tetracykliny, fluorochinolony
 2. Wpływ składników żywności na zwiększenie wchłaniania leku:
  tłuszcze – teofilina
 3. Wpływ składników żywności na metabolizm leku:
  inhibitory MAO – sery dojrzewające, przejrzałe owoce, dojrzewające wędliny (tyramina w nich obecna)

Co zrobić aby uniknąć interakcji między lekiem a żywnością?

 1. Ważne jest aby zapoznać się z ulotką preparatu farmaceutycznego.
 2. W razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 3. Popijać leki wodą – nie herbatą, kawą, mlekiem, sokiem grejpfrutowym.
 4. Zwrócić uwagę czy lek należy przyjmować przed posiłkiem, po czy w trakcie.
 5. Nie mieszać leków z gorącymi napojami ponieważ można w ten sposób zmniejszyć skuteczność leku.
 6. Nie zażywać leków w tym samym czasie co preparaty witaminowo-mineralne.
 7. Nie mieszać leków z napojami alkoholowymi.