Dwa terminy – czytaj ze zrozumieniem

No właśnie, często mamy problem z dwoma pojęciami:
termin przydatności do spożycia oraz data minimalnej trwałości.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA czyli „należy spożyć do: dzień/miesiąc/rok”. W ten sposób oznaczane są produkty nietrwałe mikrobiologicznie a więc szybko psujące się. Po tym terminie produkt nie może być przeznaczony do obrotu i do spożycia!

DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚĆ oznacza datę do której odpowiednio przechowywany produkt zachowuje pełne właściwości fizyczne, mikrobiologiczne, chemiczne i organoleptyczne. Stosuje się wówczas określenia:
– „Najlepiej spożyć przed: dzień/miesiąc/rok” – produkty o trwałości nie przekraczającej 3 miesięcy,
– „Najlepiej spożyć przed końcem: dzień/miesiąc/rok” – produkty o trwałości 3-18 miesięcy
– „Najlepiej spożyć przed końcem: rok” – produkty o trwałości >18 miesięcy.

WAŻNE: Żywność przeterminowana nie może znajdować się w obrocie handlowym, nie może podlegać przecenom i sprzedaży promocyjnej!!!

„Marnowanie żywności w Polsce i Europie”, Raport Federacji Polskich Banków Żywności, Prof. Dr hab. D. Kołożyn-Krajewska, dr hab. K. Rejman, mgr inż. M. Gosiewska, Warszawa, 2012r.