Żywność GMO za i przeciw

Modyfikacja genetyczna polega na zmianie fragmentów DNA czyli usunięciu/dodaniu/zamianie jednego lub większej ilości genów. Wynikiem jest nowo powstałe białko. Takiej modyfikacji podlegają organizmy roślinne oraz zwierzęce.

Wytwarzając żywność GMO dąży się do:

  • Zwiększenia odporności roślin na środki owadobójcze, owady, larwy, choroby,
  • Zwiększenia produkcji żywności a więc zmniejszenia problemu głodu na świecie,
  • Ulepszenia cech produkt jak kolor, konsystencja,
  • Zapobiegania niedoborom składników odżywczych.

Jakie wymienia się korzyści i zagrożenia?

PLUSY: likwidacja głodu, obniżenie kosztów produkcji, żywność odporna na niekorzystne warunki środowiskowe, lepsze walory smakowo-zapachowe, uzupełnianie niedoborów witamin.

MINUSY: możliwość przeniesienia genów między różnymi gatunkami, alergizacja, działanie toksyczne, niekorzystne działanie na środowisko, względy etyczne, brak dowodów potwierdzających bezpieczne spożywanie GMO przez dłuższy okres czasu.

Najczęściej modyfikowanymi roślinami są: kukurydza, soja, rzepak, bawełna. Ponadto modyfikowane są pomidory, ziemniaki, ryż, buraki cukrowe.

  • Pierwszym dopuszczonym do obrotu organizmem GMO był pomidor FlavrSavr w 1994r., którego cechą był dłuższy okres przechowywania.
  • Golden rice – ryż zmodyfikowany poprzez zwiększoną zawartość βkarotenu.

Jaką mamy gwarancję, że żywność GMO jest bezpieczna dla naszego zdrowia?

Według firm produkujących GMO wszystko jest bezpieczne a nawet i zdrowsze niż żywność naturalna. Problemem jest jednak to, że nie znam firmy, która przedstawiłaby jakiekolwiek badania, które to potwierdzają. Pojawiają się także informacje na temat tego, że żywność GMO wywołuje alergie, zatrucia oraz nowe choroby.

W Polsce żywność GMO musi być odpowiednio oznakowana za pomocą informacji:

  • „Genetycznie zmodyfikowany”
  • „Zawiera genetycznie zmodyfikowany….”
  • „ Zawiera … wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego…”

Z takich oznakowań zwolnione są produkty, w których GMO nie przekracza 0,9% jednak tylko, gdy obecność tego składnika jest niezamierzona lub nieunikniona technicznie.

Są organizacje, które walczą z GMO np. Organizacja Naturalne Geny -> http://www.naturalnegeny.pl/pliki/raport_GMO.pdf