Lek vs suplement

Pacjent prosząc w aptece o środek pochodzenia roślinnego może otrzymać preparat w formie leku lub suplementu diety.
Jak rozróżnić jeden od drugiego?

Z definicji wynika, że:

LEK posiada właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, lub podawany jest w celu postawienia diagnozy lub przywrócenia, poprawienia bądź modyfikacji fizjologicznych organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

SUPLEMENT DIETY to środek spożywczy, którego celem jest UZUPEŁNIENIE normalnej diety; jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy bądź inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie.”

Niestety często suplement jest przedstawiany jako lek i odwrotnie. Jakie są kolejne różnice?

LEK – jego jakość jest poddana szczegółowej ocenie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeśli spełnia międzynarodowe standardy, wówczas zostaje wprowadzony do obrotu.

SUPLEMENT DIETY – do obrotu może wprowadzić każdy. Jakość suplementu udokumentowana przez wytwórcę nie jest poddawana ocenie przez Inspekcję Sanitarną. Ponadto nie ma wymogów prawnych, które gwarantują bezpieczeństwo stosowania suplementów.. Nie ma też wymogu prawnego aby były one testowane w badaniach klinicznych, oceniających skuteczność  i bezpieczeństwo.
UWAGA: Wyniki badań często są przytaczane przez producentów jednak nie podlegają żadnej kontroli prawnej.