Zespół słabości

Zespół słabości to zespół wiążący się ze spadkiem odporności na czynniki stresujące przez osłabienie wielu układów w organizmie. Zespół ten ma negatywne skutki zdrowotne szczególnie u osób starszych co grozi hospitalizacją. Do kryteriów wystąpienia zespołu słabości zalicza się: niezamierzoną utratę masy ciała, obniżoną siłę mięśniową, uczucie wyczerpania, wolne tempo chodu,...