Hipercholesterolemia a dieta

Podwyższone stężenie cholesterolu jest coraz częstszym problemem, który jest odpowiedzialny za wiele incydentów sercowo-naczyniowych w tym udarów, zawałów, miażdżycy czy tętniaków. Z kolei te incydenty stanowią pierwszą przyczynę zgonów w Europie. Ryzyko sercowo-naczyniowe ustala się m.in. na podstawie karty SCORE, która określa w procentach 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych...