Rehabilitacja pacjenta ze stomią

Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że z wyłonioną stomią da się normalnie żyć, pracować, uprawiać aktywność fizyczną i nie trzeba rezygnować z życia towarzyskiego. Nadal można chodzić do kina, teatru, na koncerty a także na basen. Unikać należy jedynie sportów wymagających ogromnych nakładów energii, które są czynnikiem urazów jak np. karate,...