Proszę o dokładne wypełnienie poniższej ankiety.


  TakNie


  Typ 1 - insulinozależny.Typ 2 - nieinsulinozależny.Nie wiem.


  W ciągu ostatniego roku.2-5 lat temu.6-10 lat temu.>10 lat temu.


  TakNie


  TakNie

  Inne:  Tak, dostosowuję dawki do posiłków oraz wysiłku fizycznegoTak, dostosowuję dawki ale tylko do posiłkówNie, dawki insuliny dostosowuję sobie sam/a w zależności od tego jak się czujęNie przyjmuję insuliny


  Kilka razy dziennieRaz dziennieKilka razy w tygodniuRaz w miesiącuSporadycznieNigdy


  Kilka razy dziennieRaz dziennieKilka razy w tygodniuRaz w miesiącuSporadycznieNigdy


  TakNieNie zawsze


  Soki/Napoje gazowaneCukierSłodyczeOwoce

  Inne

  Kopia Twoich odpowiedzi zostanie przesłana e-mailem na podany adres.

  Oświadczam, że wedle mojego stanu wiedzy, przedstawione informacje są zgodne z prawdą.
  Oświadczam, że zgadzam się na wykorzystanie danych zawartych w ankiecie przez „Czas Diety” w celu przygotowania planu żywieniowego oraz realizacji zakupionej usługi.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Natasza Siemienas, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NATASZA SIEMIENAS DIETETYK KLINICZNY” z siedzibą na ul. Fabianowskiej 130B/2, 62-052 Komorniki.
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.